One response to “#16F: éxito de convocatoria y próximos pasos”

  1. » Febrer i Març: Mobilitzacions per la ILP Hipotecària, Manifestació 23F per la Justícia Social, Acció al World Mobile Congress, Vaga Universitària, Contracimera Europea Ateneu Roig Barcelona

    […] T enim per endavant unes setmanes intenses de mobilitzacions ( aquí pots veure el calendari).  Després del #16F la lluita per la l’aprovació i la integració de les demandes de la ILP Hipotecària ( stop desnonaments, dació en pagament retroactiva i  lloguer social) i  exigiran que   fem pressió durant les properes setmanes amb la PAH. […]

Leave a Reply