El pulso entre la PAH y la SAREB por el derecho a la vivienda. Con el #blocSalt sí se puede decir basta al robo del Banco Malo

català / adhesiones / convocatoria

Bloc Salt: El pulso de la PAH y la SAREB por el derecho a la vivienda

El Bloc Salt se convierte hoy y mañana en el campo de batalla de una lucha por los derechos fundamentales que está librando la ciudadanía frente al expolio de la SAREB

Hace ocho meses 16 familias recuperaron esperanza para sus vidas gracias a la PAH. Las habían desahuciado y llamaron a todas las puertas, pero nadie les dió una segunda oportunidad.

En su misma ciudad, como en todas, había miles de viviendas sin uso. Viviendas vacías y familias en la calle. Un hecho más que justificado para recuperar un edificio de 15 viviendas propiedad de Banco Mare Nostrum, que llevaba tres años vacío, en Salt (Girona). Luego el Banco Mare Nostrum, como otros bancos, fue rescatado por el Gobierno con dinero público y muchos de sus pisos se los quedó el banco malo: la SAREB.

Mañana 16 de octubre tienen fecha de desalojo de sus viviendas impulsado por el actual propietario, la SAREB. Un macrodesahucio de 43 personas de golpe.

Se han agotado todas las vías para evitarlo, pero ni la jueza, ni la SAREB escuchan. Tampoco el Gobierno, ni la Generalitat. Frente a instituciones fallidas la PAH está haciendo lo que cualquier gobierno que se diga democrático debería hacer.

Cada desahucio es imperdonable. Los políticos niegan una realidad que cada dia es más la regla: mucha gente tiene que abrir pisos cada día porque o lo hace, o duerme bajo el puente.
Por ello, que se desahucie a 16 familias con criaturas de pisos que estaban vacíos para venderlos a precio regalado a los inversores internacionales es un escándalo. Es un escándalo cuando además hay más de 3000.000 de viviendas vacías en el Estado.

La SAREB literalmente roba a toda la población. Nadie entiende que pisos pagados con dinero público de los rescates, sirvan para especular en fondos buitres, en vez de dárselos a los que los necesitan. Es inaceptable que desde la administración se rescate a los bancos y no a las personas. Es innegable que está siendo la ciudadanía organizada la que está rescatando a las personas, a pesar de los bancos.

Es sencillamente inhumano que la SAREB desahucie a la gente, mientras sus directivos cobran hasta 500.000 euros (por ejemplo su presidenta, Belén Romana) y el Gobierno se lava las manos y hace oídos sordos al reclamo generalizado de respetar el derecho a la vivienda.

Por todo esto, hacemos una llamada a toda la población para que venga a Salt hoy y mañana a luchar por los derechos más esenciales. Será un momento de fuerza colectiva donde la gente de a pie nos defenderemos de los que nos roban, donde haremos valer nuestros derechos.

Centenares de personas han dado ya su apoyo. Hoy hacemos públicas también todas estas adhesiones al manifiesto.

Vienen autobuses de más de 60 PAH de Catalunya, comPAHs del resto del estado, artistas que nos brindan su apoyo con su música, gente a nivel particular, 100 bomberos de la Generalitat de Catalunya, diputados que han dado su apoyo. Los que no puedan venir, desde la distancia estarán atentos a lo que pase en Salt y a lo que haga la SAREB.

Los derechos se conquistan luchando y evitar el desalojo del Bloc Salt es una victoria necesaria en la conquista cotidiana del derecho a la vivienda.

Te esperamos en Salt.
¡Ninguna familia más en la calle!
Si la SAREB es nuestra, sus viviendas también
Defendamos el bloque de la Obra Socia de la PAH

convocatoria

Convocatoria del martes día 15, aquí. A las 18:00 en el Bloc Salt. Trae lo necesario para dormir
El miércoles 16 a las 08:30am concentración delante del bloc

Más información:
https://afectadosporlahipoteca.com/2013/09/27/sareb-vs-bloc-salt-derecho-vivienda/
https://afectadosporlahipoteca.com/2013/10/09/pah-generalitat-desalojo-sareb-bloc-salt/
Dirección c/ Dr. Castany 91 Salt (Girona) http://goo.gl/maps/C7pBg, a 25 minutos caminando desde la estación de Girona (tren). Bus linea 4.

català

Bloc Salt: El pols de la PAH i la SAREB pel dret a l’habitatge

El Bloc Salt es converteix avui i demà en el camp de batalla d’una lluita pels drets fonamentals que està lliurant la ciutadania enfront de l’espoli de la SAREB

Fa vuit mesos, 16 famílies van recuperar esperança per a les seves vides gràcies a la PAH. Les havien desnonat i van trucar totes les portes, però ningú els va donar una segona oportunitat.

A la seva pròpia ciutat, com en totes, hi havia milers d’habitatges en desús. Habitatges buits i famílies al carrer. Un fet més que justificat per recuperar un edifici de 15 habitatges de propietat del Banc Mare Nostrum, que duia tres anys buit, a Salt (el Gironès). Posteriorment, el Banc Mare Nostrum, com d’altres bancs, va ser rescatat pel Govern espanyol amb diners públics i molts dels seus pisos se’ls va quedar el banc dolent: la SAREB.

Demà, 16 d’octubre, tenen data de desnonament dels seus habitatges, impulsat per l’actual propietari, , la SAREB. Un macrodesnonament de 43 persones de cop.

S’han esgotat totes les vies per evitar-lo, però ni la jutgessa ni la SAREB escolten. Tampoc el Govern espanyol, ni la Generalitat. Davant d’institucions fallides, la PAH està fent el que qualsevol govern que s’anomeni democràtic hauria de fer.

Tot desnonament és imperdonable. Els polítics neguen una realitat que cada dia s’esdevé més com la regla: molta gent ha d’obrir pisos cada dia perquè, o ho fa, o dorm sota un pont.
Per això, que es desnoni 16 famílies amb criatures de pisos que estaven buits per vendre’ls a preu regalat als inversors internacionals és un escàndol. És un escàndol quan, a més, hi ha més de 3.000.000 d’habitatges buits a l’Estat espanyol.

La SAREB, literalment, roba a tota la població. Ningú no entén que pisos pagats amb diners públics dels rescats, serveixin per especular en fons carronyaires, en lloc de donar-los a qui els necessiten. És inacceptable que des de l’administració es rescati els bancs i no les persones. És innegable que està sent la ciutadania organitzada la que està rescatant les persones, a pesar dels bancs.

És senzillament inhumà que la SAREB desnoni la gent, mentre els seus directius cobren fins a 500.000€ (per exemple, la seva presidenta, Belén Romana) i el Govern espanyol se’n renta les mans i fa cas omís al clam generalitzat de respectar el dret a un habitatge.

Per tot això, fem una crida a tota la població perquè vingui a Salt avui i demà a lluitar pels drets més essencials. Serà un moment de força col·lectiva on la gent del carrer ens defensarem dels que ens roben, on farem valdre els nostres drets.

Centenars de persones ja hi han donat el seu suport. Avui fem públiques també totes aquestes adhesions.

Vénen autobusos de més de 60 PAH de Catalunya, comPAHnys de la restat de l’Estat, artistes que ens brinden el seu suport amb la seva música, gent a títol individual, 100 bombers de la Generalitat de Catalunya, diputats que han donat el seu suport. Les que no poden venir, des de la distància estaran atentes al que passi a Salt i al que faci la SAREB.

Els drets es conquereixen lluitant, i evitar el desallotjament del Bloc Salt és una victòria necessària en la conquesta quotidiana del dret a l’habitatge.

T’esperem a Salt.
Cap més família al carrer!
Si la SAREB és nostra, els seus habitatges també
Defensem el bloc de l’Obra Socia de la PAH

Més informació:
https://afectadosporlahipoteca.com/2013/09/27/sareb-vs-bloc-salt-derecho-vivienda/
https://afectadosporlahipoteca.com/2013/10/09/pah-generalitat-desalojo-sareb-bloc-salt/
c/ Dr. Castany 91 Salt (Girona) http://goo.gl/maps/C7pBg, a 25 minuts caminant des de l’estació de Girona. Bus linia 4.

Convocatòria del dimarts 15, aquí. A les 18:00 en el Bloc Salt. Porteu estris necessaris per dormir
Dimecres 08:30 davant del Bloc

Lee aquí el manifiesto [El caso del Bloc Salt: dos modelos contrapuestos y una oportunidad para el derecho a la vivienda]
El manifiesto, en pocos días ha recogido centenares de adhesiones de colectivos, grupos políticos y personas a título individual.
Manifest en català

Adhesiones colectivas

Grup Parlamentari CUP- AE
Grup Parlamentari ICV- EUiA
Grup Parlamentari ERC
Asociación Cultural el Raval
AEiG Santa Maria de Vista Alegre
Associació d’Educació Popular
Solidaritat amb Nicaragua
Associació de Naturalistes de Girona
Assemblea Popular de Girona
Associació de Veïns del Barri de Sant Narcís
Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona
Ateneu 24 de Juny
Ateneu Republicà Català
Justicia i Pau Girona
Casal Independentista El Forn
Comissions Obreres
Col·lectiu de Dones en l’Església per la paritat
Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme
Coordinadora Obrera Sindical
eldimoni.com [periòdic-e]
Escola d’Adults de Girona
Fundació Ser.Gi
Iaioflautes Girona
Intersindical Alternativa de Catalunya
Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert
Mesa d’Entitats per la Participació
Nucli Paulo Freire de la UdG
Moviment Popular de Sabadell
Serveis Informatius Populars de Sabadell
Seminari d’Economia Crítica Taifa
Revolta Global
Unió General de Treballadors
Acció dels Cristians per l’Abolició de la tortura
Lluita Internacionalista de Girona
Secció Sindical de Girona de CGT-CAT Administració General de l’Estat
Veïns de la Plaça Europa
Independents per Salt
Assemblea de Joves de Caldes
L’Aurora-POR (organització marxista)

Adhesiones individuales

Manuel Delgado
Iñaki Rivera
Joan Manel Tresserras
Xavier Montanyà
Marc Recha
Joan Subirats
Andreu Solsona (exjoglar)
Rita Marzoa
Rosa María Barber Aromir
Puri Obregón
Francesc Martínez López
Alberto Herbera López
Oriol Romaní i Alfonso
Herrero Canela
María Digna Reyes
Soledad Pérez Pendón
Stop Desafiuzamentos
Sallas Puigllivol Joan Carles
Engracia Casellas Teixidor
Dacil Mujica
Petra Fragoso
Paco Cánovas
Anna Gabriel
Mónica Clua Losada
Irene Cabrejas
Ger Entitat
Cecilia C. Pellico Llera
Ángel García Uyarra
Sergio Linares Martin
Eduardo Serrano
Mariel Matías
Sebastián Arroyo
María Ángeles
Adán Gis tau
Raúl García Barroso
Walter Gonzales
Neus López Rodríguez
Daniel Parra Núñez
Tere Peris
Oliver Martínez
Gabriel Palomero
María José Segura Martínez
Carlos Fonseca Amador

Esta entrada tiene 7 comentarios

 1. Es MUY IMPORTANTE, que de una vez dejemos de pensar que tenemos un gobierno democrático.
  Debemos decidir cuando comenzamos a manejar nuestros destinos, ellos: Bancos, gobierno, sindicato y partidos políticos y monarquía) manejan los suyos. debemos luchar por nuestros hijos, nietos y familiares, debemos hacer una rebelión contra un sistema que está obsoleto y que únicamente miran por y para sus bolsillos, no les importa: MENTIR, ESTAFAR, ROBAR, ENGAÑAR E INCLUSO MATAR. para lograr sus fines, ellos los llaman políticos y yo les llamo ROBOS CON PREMEDITACIÓN Y ALEVOSÍA. MIENTRAS NO LE VEAN LAS OREJAS AL LOBO, no dejarán de llenar sus bolsillos a costa de los ciudadanos, tenemos que salir a la calle como hacen otros países cuando quieren cambiar el gobierno y nosotros, no solamente queremos cambiar el gobierno, sino el sistema corrupto que tenemos por democracia. Ejemplo: Saenz de Santamaría diciendo que 520.000 ciudadanos cobraban el paro y trabajaban en “B”. Pues que se atenga a lo que hacen en su partido cobran en “B” , en “C” y en todo el abecedario y ademas no son mileuristas, son desalmados que cobran más de 20.000 euros al mes y además tienen tres o cuatro salarios más y ademas sobres en “B”. ¿que necesitamos más para hacer una revolución?, ¿que nos meen en la boca y que además nos encierren en la cárcel”? Que se burlen de nosotros y nos insulten, los jueces (excepto muy pocos) están comprados, no hablemos de los Fiscales, ni del defensor del pueblo, que es lo que nos queda, …. DEFENDAMOS LO QUE PODAMOS Y ADMINISTREMOS NUESTRAS VIDAS, ¡¡¡ INSUMISIÓN YA!!!

 2. Rosa Maria

  Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Estamos actuando en conformidad con la Constitución Española, que defiende “la vivienda digna para tod@s”; por lo menos así está escrito. Y como consecuencia lo defenderemos, “con la violencia de l@s pacíficos” como decía Ghandi o Martin Luther King, con dignidad, con elegancia…unidas todas las PAH´s. Mañana en SALT (Gerona), y siempre que sea necesario, porque si tenemos conciencia/sensibilidad humana, no podemos tolerar que ninguna familia sea LANZADA a la calle, cuando existen tantísimas viviendas vacías en Catalunya y en todo el Estado español. Rosa Maria

 3. Angeles

  Apoyo y participo en la lucha por una vivienda digna

 4. Maite

  Por favor, por favor… Tenemos que detener a estos hipócritas. Por una vivienda digna, una educación y sanidad pública, y unas leyes que nos protejan a todos los ciudadanos.

  La revolución es ahora. ¡¡Juntémonos!! Suplico a Ada y a los miembros de la PAH que hagan un partido político solo ellos o en conjunto con otras asociaciones de indignados y se presenten a las elecciones.

  Tienen el apoyo de mucha gente, y estoy segura que con su conocimiento de las leyes, con su buen hacer y sobre todo, con su conciencia social, serán capaces de hacer lo que los políticos que tenemos ahora no quieren: Dejar de dar a los ricos y a los bancos, repartir los bienes entre todos los ciudadanos y meter a los culpables de toda esta horrible situación y a todos los corruptos en la cárcel.

  ¡¡Si se puede!!

 5. jubilado

  Tambien estará presente en apoyo de la PAH un grupo de – Gen Garant -15M

 6. José Luis

  Lamento no poder estar en Salt apoyndo la manifestación pero mi corazón estárá con todos los asistentes.Debemos perseverar para revertir semejante atropello de los derechos fundamentales recogidos en esa Carta Magna que constituye un pilar en que se apoya la Democracia que llena la boca de los políticos que demandan nuestros votos.

Deja una respuesta

Información básica sobre protección de datos Ver más

 • Responsable: La PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
 • Finalidad:  Moderar los comentarios.
 • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
 • Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio.
 • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
 • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.